\AppBundle\Api\DTOPKDTO

Database of elements - PK Values

Summary

Methods
Properties
Constants
getId()
setId()
getNTerminus()
setNTerminus()
getK()
setK()
getR()
setR()
getH()
setH()
getCTerminus()
setCTerminus()
getD()
setD()
getE()
setE()
getC()
setC()
getY()
setY()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
$id
$nTerminus
$k
$r
$h
$cTerminus
$d
$e
$c
$y
N/A

Properties

$id

$id : string

Type

string — Id of the row (EMBOSS ...)

$nTerminus

$nTerminus : float

Type

float

$k

$k : float

Type

float

$r

$r : float

Type

float

$h

$h : float

Type

float

$cTerminus

$cTerminus : float

Type

float

$d

$d : float

Type

float

$e

$e : float

Type

float

$c

$c : float

Type

float

$y

$y : float

Type

float

Methods

getId()

getId() : string

Returns

string

setId()

setId(string  $id) 

Parameters

string $id

getNTerminus()

getNTerminus() : float

Returns

float

setNTerminus()

setNTerminus(float  $nTerminus) 

Parameters

float $nTerminus

getK()

getK() : float

Returns

float

setK()

setK(float  $k) 

Parameters

float $k

getR()

getR() : float

Returns

float

setR()

setR(float  $r) 

Parameters

float $r

getH()

getH() : float

Returns

float

setH()

setH(float  $h) 

Parameters

float $h

getCTerminus()

getCTerminus() : float

Returns

float

setCTerminus()

setCTerminus(float  $cTerminus) 

Parameters

float $cTerminus

getD()

getD() : float

Returns

float

setD()

setD(float  $d) 

Parameters

float $d

getE()

getE() : float

Returns

float

setE()

setE(float  $e) 

Parameters

float $e

getC()

getC() : float

Returns

float

setC()

setC(float  $c) 

Parameters

float $c

getY()

getY() : float

Returns

float

setY()

setY(float  $y) 

Parameters

float $y