\Amelaye\BioPHP\Api\InterfacesNucleotidApiAdapter

Database of elements - Nucleotids

Summary

Methods
Constants
getNucleotids()
GetNucleotidsDNA()
GetNucleotidsRNA()
GetDNAComplement()
GetRNAComplement()
GetDNAWeight()
GetRNAWeight()
No constants found
No protected methods found
N/A
No private methods found
N/A

Methods

getNucleotids()

getNucleotids() : array

List of DNA/RNA nucleotids

Returns

array

GetNucleotidsDNA()

GetNucleotidsDNA(array  $aNucleotids) : array

List of DNA nucleotids

Parameters

array $aNucleotids

Returns

array

GetNucleotidsRNA()

GetNucleotidsRNA(array  $aNucleotids) : array

List of RNA nucleotids

Parameters

array $aNucleotids

Returns

array

GetDNAComplement()

GetDNAComplement(array  $aNucleotids) : array

List of DNA nucleotids complements

Parameters

array $aNucleotids

Returns

array

GetRNAComplement()

GetRNAComplement(array  $aNucleotids) : array

List of RNA nucleotids complements

Parameters

array $aNucleotids

Returns

array

GetDNAWeight()

GetDNAWeight(array  $aNucleotids) : array

Parameters

array $aNucleotids

Returns

array

GetRNAWeight()

GetRNAWeight(array  $aNucleotids) : array

Parameters

array $aNucleotids

Returns

array